Waarom meedenken?

Planvorming in samenwerking met inwoners en organisaties staat centraal in onze werkwijze. Inwoners weten het beste wat er speelt in hun eigen woon-, werk- en leefomgeving.

Wijkverbeteringsplannen, speelplekken, veilige routes, parkeren, onderwijs, kinderopvang, enz., enz. Allemaal zaken waar u direct bij betrokken bent. Er is geen vaste blauwdruk voor het oplossen van problemen. Op deze pagina daarom een aantal voorbeelden van brieven, bezwaren en hoe e.e.a. moet worden uitgevoerd. Zeg maar de spelregels in een procedure. Daarnaast ook links naar adressen van hulpverlenende instanties.

Samenwerking met inwoners is echter voor ons de belangrijkste voorwaarde voor succes! Dat is waar we het college (en ook onszelf als raadsleden!) op willen blijven afrekenen. U kunt onze gemeenteraadsleden natuurlijk altijd benaderen voor advies en hulp! U bent ook van harte welkom op onze openbare fractievergaderingen in het stadhuis!