Doen en gedaan krijgen! 

Daar gaat het om. Als u niets doet dan gebeurt er ook niets. Alleen maar mopperen helpt niet!
Als u niet weet wat u moet doen of hoe iets aan te pakken, dan willen we u graag helpen. Ook als we het niet met u eens zijn. Dat vertellen we er dan wel bij natuurlijk. Maar ook dan moet u gehoor kunnen vinden voor uw mening. Dat is democratie!

Stap 1

Als u vindt dat er iets gedaan moet worden, bel dan de klachtenlijn op 0348 430 966. In de meeste gevallen onderneemt de gemeente daarna actie en wordt er iets gedaan.

Soms voelt u zich niet serieus genomen. Soms gebeurt er niets na uw meldingen. En dat terwijl u toch vindt dat het een serieus probleem of een serieuze zaak is. Wat kunt dan doen?

Stap 2

Praat er over met buren en/of straatgenoten. Zorg dat er foto's zijn die het verhaal duidelijk maken.

Stap 3

Een brief met handtekeningen.
Als er veel medestanders zijn, maak dan samen een brief waarin staat wat er volgens u moet gebeuren. Zorg voor zoveel mogelijk handtekeningen (met naam en adres). 
Als u het moeilijk vindt een goede brief te schrijven, vraag gerust om hulp en advies. Politieke partijen (en zeker STERK Woerden) weten de weg in het stadhuis en willen altijd helpen met het opstellen van een brief. Zorg wel dat het uw brief blijft, schrijf de tekst dus over in uw eigen woorden. Een paar foto's erbij maken het geheel altijd sterker.

Stap 4

Een gesprek aanvragen.
Als er veel medestanders zijn, vraag dan om een gesprek bij de verantwoordelijke ambtenaar of bij de wethouder, of benader een politieke partij om met u mee te denken (STERK Woerden wil u altijd wel helpen om de juiste stappen te zetten).
Wijs voor een gesprek een woordvoerder aan en ga dan met een paar mensen (3 of 4) naar dat gesprek toe. Overhandig de brief, zodat het een officieel verzoek is aan de gemeente om iets aan het probleem te gaan doen.
Leg voor uzelf vast wat er besproken is, wie er bij waren, wanneer het gesprek plaatsvond en wat er is toegezegd. Dat kan later van belang zijn.

Stap 5

Stuur ook een kopie van de brief aan de griffier van de gemeente (zie voorbeeldbrief) met het verzoek deze brief in door te zenden aan de leden van de gemeenteraad. Dan weet u zeker dat de raad er kennis van genomen heeft. Als u met hem wilt overleggen is zijn telefoonnummer: 0348 428 805

Stap 6

De pers!
Publiciteit is in de politiek altijd belangrijk. Als u na een gesprek en de brief nog geen gehoor vindt, schakel dan de pers in. Uw brief met foto's is voor de krant nieuws. De reactie van het College en de raadsleden ook! U kunt uw brief met foto's per e-mail naar de pers versturen. Meestal neemt er dan een journalist contact met u op voor een nader gesprek.

Het gaat er m dat u een besluit krijgt waarin duidelijk staat wat de gemeente aan het probleem gaat doen en wanneer dat gaat gebeuren. Of een besluit waarin staat waarom men daar niets aan gaat doen. U heeft recht op een goed antwoord.
U heeft geen recht op gelijk krijgen. Dat zou mooi zijn, maar zo zit de wereld nu eenmaal niet in elkaar!