Werkbezoeken

De fractie van STERK Woerden gaat regelmatig op werkbezoek. Een werkbezoek kan bestaan uit een wederzijdse kennismaking  met u persoonlijk, uw organisatie, club of instelling. Of om een gerezen probleem waarbij u het nuttig acht dat een politieke partij er weet van heeft. Vindt u dat de fractie van STERK Woerden eens langs moet komen voor een goed gesprek neem dan contact op met een van de fractieleden. 

Als u regelmatig op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten dan houden wij u op de hoogte via een aantal kanalen:

Twitter: @STERKWoerden

Facebook: https://www.facebook.com/sterk.woerden

Website: www.sterkwoerden.nl