(verworpen) Amendement aanvullende middelen herplant bomen

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Bestuursrapportage 2014:
 
In het raadsbesluit wordt beslispunt 1
 
“1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2014, met een voordelige afwijking van € 169.791,- en dit bedrag ten gunste te brengen van de algemene reserve;”
 
 
gewijzigd in:
 
 
“1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2014, met een voordelige afwijking van € 169.791,- en dit bedrag ten gunste te brengen van de post ‘beheer openbare ruimte en infrastructuur’;
 
 
Toelichting De aanwezigheid van bomen in de straten, wijken en omgeving van onze gemeente is van belang voor de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. Het kappen en snoeien van bomen is daarbij noodzakelijk, maar levert ook nadelige effecten op doordat er daarmee toch sprake is van vermindering van ‘groen’. De in de bestuursrapportage aangekondigde kap van bomen wordt weliswaar gecompenseerd door de aanplant van nieuwe bomen, maar de nieuwe bomen zijn natuurlijk kleiner dan de gekapte exemplaren. Om de effecten daarvan te verminderen beoogt dit amendement om het mogelijk te maken dat oudere bomen worden gebruikt bij de herplant. Dat kan zeker niet voor alle bomen gelden, gelet op de financiële consequenties daarvan, maar wel op een significant aantal plaatsen waar omwonenden de negatieve gevolgen van een gekapte boom direct ervaren. Die plaatsen kan het college in samenspraak met bewoners en wijk- en dorpsplatforms bepalen.
 
Heerd Jan Hoogeveen, D66 Woerden Marieke van Noort, Progressief Woerden Elias Bom, STERK Woerden