Amendement toerekening positieve resultaat inzake jaarverslag en jaarrekening 2015

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel 16R.00259
inzake jaarverslag en jaarrekening 2015.
 
De raad besluit: 
 
Het tweede beslispunt wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
 
  2. Het positieve resultaat van € 2.945.926 ten gunste te brengen van de algemene
      reserve.
 
Toelichting (conform advies audit commissie)
Het amendement brengt het raadsvoorstel in lijn met de Notitie Financial Governance en de
doelstelling om zo weinig mogelijk bestemmingsreserves te vormen. De huidig voorgestelde
bestemmingsreserve ‘incidentele allocatie’ heeft geen specifieke bestemming. Incidentele
uitgaven kunnen na goedkeuring van de raad ook gewoon uit de algemene reserve gedekt
worden, daarvoor is geen extra bestemmingsreserve nodig.
 
Namens de fracties van:
 
VVD, Stefan van Hameren
STERK Woerden, Elias Bom
Progressief Woerden, Marieke van Noort
Lijst van der Does, Jaap van der Does
Inwonersbelangen, Jan Hubert van Rensen
D66, Saskia van Megen
CDA, Arjen Draisma