Amendement beëindiging duurzaamheidsleningen

     

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij raadsvoorstel (15R.00296) inzake Actieprogramma Duurzaamheid 2015-2026.
 De raad besluit:
 Het besluit wordt gewijzigd, zodat beslispunt 3 als volgt komt te luiden:
 
3. De uitgifte van nieuwe duurzaamheidsleningen te beëindigen per 1-1-2016
 Toelichting: Het actieprogramma geeft een voldoende samenhangende opdracht aan het college om te werken aan duurzaamheidsdoelstellingen. De duurzaamheidslening heeft zich in de laatste jaren niet overtuigend bewezen. De duurzaamheidslening laat de gemeente tevens als bankier optreden, dit is geen kerntaak en de indieners zijn van mening dat de kosten en moeite die ondernomen worden voor de duurzaamheidslening beter kunnen worden aangewend voor de andere prioriteiten in het actieprogramma
 
STERK Woerden, Elias Bom

VVD,Stefan van Hameren

LijstvanderDoes, Chris van Iersel