Amendement alternatieve financiering parkeerplaatsen bij Sportpark Cromwijck

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel (16R.00614) inzake Parkeren bij sportpark Cromwijck. 
De raad besluit: 
Het raadsbesluit wordt gewijzigd zodat dit als volgt komt te luiden:
1. Bij Sportpark Cromwijck 78 parkeerplaatsen te gedogen in groenstroken waar nu op drukke momenten al wordt geparkeerd, verdeeld over 24 parkeerplaatsen bij Sportlust ’46, 45 parkeerplaatsen bij VV VEP en 9 parkeerplaatsen bij de tennis- en hockeyverenigingen. 2. Bij Sportpark Cromwijck 31 parkeerplaatsen extra te realiseren, verdeeld over 18 parkeerplaatsen bij Sportlust '46, 12 parkeerplaatsen bij vv VEP en 1 parkeerplaats bij de tennis- en hockeyverenigingen. 3. De kosten à € 55.000 + € 3.000 organisatiekosten te dekken uit de algemene reserve 2016. 4. De realisatie van de 78 om te zetten parkeerplaatsen op te nemen in het Meerjarenonderhoudsplan voor de Openbare Ruimte. 
Toelichting
De benutting van alle parkeerplaatsen bij Sportpark Cromwijck kent wekelijkse piekmomenten waardoor er te weinig parkeergelegenheid is. Dat zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties. De aanleg van 31 extra parkeerplaatsen moet ruimte geven om de extra nood te lenigen. Daarnaast worden de verenigingen gevraagd hun leden te stimuleren vaker de fiets te nemen.
Dit amendement schrapt nu de aanleg van 78 parkeerplaatsen, op plaatsen waar nu niet legaal wordt geparkeerd. Hiermee wordt € 97.000 bespaard ten opzicht van het collegevoorstel. Bij de momenten van grote drukte wordt parkeren in het groen en de stoepen gedoogd. In het meerjarenplan onderhoud openbare ruimte  wordt het realiseren van deze parkeerplaatsen opgenomen. Het realiseren van parkeerplaatsen dient te worden gefinancierd uit de reguliere IBOR-gelden en niet uit de algemene reserve. Het is wenselijk dat het college hierbij aan dit project een hoge urgentie geeft, zodat het op de kortst mogelijk termijn wordt gerealiseerd.