Amendement zonnepanelen op geluidswal Veldhuizen

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel programmabegroting 2017-2020:
 
De raad besluit:
 
Aan de paragraaf “In 2017 realiseren we onderstaande resultaten” in programma 4 aan het onderdeel “Klimaatneutraal Woerden in 2030” een nieuw punt 4.2.2. toe te voegen:
 
4.2.2 De geluidswal Veldhuizen wordt, in onderhandeling met gemeente en provincie Utrecht, zodanig door hen aangelegd dat er maximaal rendement voor duurzame energieopwekking kan worden behaald en passend is in het landschap. Hiermee wordt beoogd de geluidswal vol te leggen met circa 7000 zonnepanelen via een nog te bepalen exploitatieconstructie.
 
Resultaat/planning Q1 2017 (overeenkomst gemeenten en provincie)
 
Toelichting Dit amendement concretiseert de aangenomen motie d.d. 23 juni 2016. De realisatie van de geluidswal kan, nu het bestemmingsplan een feit is, niet lang op zich laten wachten. Het is zaak dat het college vroegtijdig bij de provincie Utrecht en gemeente Utrecht haar positie kenbaar maakt en een plan van aanpak voor exploitatie/crowdfunding op poten (laat) zetten.
 
STERK Woerden D66 CU/SGP CDA