Motie koeiemart (verworpen)


 De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 5 november 2015,
 
Constaterende dat:

1. De jaarlijkse markt op de derde woensdag van oktober verschillende namen heeft gehad in de loop der jaren zoals ‘Woerse Mart’, ‘koeienmarkt’, ‘Koeienmart’ en ‘Koeiemart’;

2. Deze sinds 1410 georganiseerde markt bijna zo oud als de stad Woerden zelf is, waarmee het onmiskenbaar cultureel erfgoed is voor Woerden;

3. Er anno 2015 verschillende schrijfwijzen zijn voor het evenement waarbij het taalkundig correcte Koeienmarkt wordt afgewisseld met ‘Koeiemart’,
 
Overwegende dat:

1. De stadshistoricus evenals de publicaties1 bij het RHC voorkeur geven aan ‘koeiemart’;

2. Met het oog op Woerden 650 jaar stad in 2022 het lokale cultureel erfgoed zo eenduidig mogelijk op de kaart moet worden gezet; 3. Het gemeentebestuur en het daaraan gelieerde Woerden Marketing richtinggevend zijn in de positionering van de jaarmarkt,
 
Verzoekt het college:

1. Het in de volksmond al vele jaren gebruikelijke ‘Koeiemart’ centraal te stellen in de communicatie over de jaarlijkse markt op de eerste woensdag na 20 oktober;

2. In samenwerking met onder andere Woerden Marketing in de komende jaren de historie van de ‘Koeiemart’ breder kenbaar te maken,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
Elias Bom, STERK Woerden