Motie actieplan tegen voedselverspilling in Woerden (aangenomen)

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering op 27 oktober 2016, ter bespreking van de begroting 2017-2021,


 Constaterende dat bij het onderwerp duurzaamheid:

Terecht vaak gekeken wordt naar het opwekken van energie en/of het terugdringen van het energieverbruik; x Voedselverspilling een onderbelicht aspect is;


 Overwegende dat:

  • Wereldwijd circa 1/3 van het voedsel verspild wordt; 
  • De VN als doelstelling heeft dat in 2030 50% minder voedsel verspild wordt; 
  • In Nederland diverse initiatieven ontstaan om voedsel te hergebruiken; 
  • De leden van de gemeenteraad van Woerden hiervoor ambassadeurs kunnen zijn;
  • Ook in Woerden diverse initiatieven bestaan; 
  • In 2017 een duurzaamheidsbudget beschikbaar is;


 Verzoekt het college om:

  1. De goede initiatieven om voedsel te hergebruiken in Woerden die al bestaan (nog meer) voor het voetlicht te brengen en consumenten te wijzen op de mogelijkheden die er zijn; .
  2. Samen met betrokkenen (zoals winkeliers, cateraars en bedrijfskantines, telers, producenten en de Voedselbank) om tafel te gaan om initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan te ontwikkelen en ondersteunen;
  3. In het 2e kwartaal van 2017 de raad te informeren over de initiatieven.

 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
 
Namens de fracties ChristenUnie/SGP, Simon Brouwer D66, Heerd Jan Hoogeveen STERK Woerden, Elias Bom Progressief Woerden, Jelmer Vierstra